Большой эсперанто-русский словарь
Непереведённые пословицы
Granda Esperanta-rusa vortaro
Tradukendaj proverboj

 
По-русски

    Ниже приведены пословицы, поговорки, устойчивые выражения, в литературном и точном переводе которых на русский язык мы не уверены. Если Вы сможете в этом помочь – мы будем Вам очень признательны.


 
Esperante

    Ĉi-sube estas prezentitaj la proverboj, diraĵoj kaj idiomaĵoj, pri kies traduko ni dume ne certas. Se vi povas iel helpi, ni estos ege dankaj al vi.


 

abelo
  kiu havas abelojn, havas mielon
  en abelujon ne blovu
  abelujon ne incitu, amason ne spitu

abomeni
  oni perfidon prenas, sed perfidulon abomenas

abunda
  saĝo abunda, sed ne profunda
  abunde kaj redunde
  fiŝo serĉas profundon, homo serĉas abundon

Adamo
  demeti de si antikvan Adamon (rezigni pri malbonaj kutimoj)

adiaŭ
  farita via faro, nun adiaŭ, mia kara!
  diri adiaŭ al la mondo surtera


admono
  oni pli facile donas admono, ol monon
  per lerta admono alfluas mono
  al malsaĝulo ne helpos admono, nur bastono


adori
  kiu sin mem adoras, nenion valoras
  vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras
  ĉiu abomenaĵo trovas sian adoranton


advokato
  pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj

aero
  celi anseron - pafi aeron; 
  kastel' en aero - malsato sur tero
  
afabla
  apud plena manĝotablo ĉiu estas tre afabla
  afabla vorto pli atingas ol forto
  nur pano kun fromaĝo, sed afabla vizaĝo

afero
  sen povo kolero estas ridinda afero
  saĝa tenas aferon, malsaĝa esperon
  negoca afero estas severa
  ludo aparte kaj afero aparte
  tago festa - for aferoj!
  sen ordo en afero ne ekzistas prospero
  ne taŭgas la vero por komerca afero

ago
  koniĝas birdo lau flugo, homo lau ago
  vortojn ŝparu, agojn faru
  post ĉiu ago venas tempo de pago
  kiu bone agas, timi ne bezonas
  kiu agas afable, vivas agrable
  nenia ago fariĝas sen pago

agaci
  dio manĝon donacis, sed la dentoj agacas

agrabla
  pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla
  agrabla estas gasto, se ne longe li restas


akiri
  rigardi kaj aspiri ne devigas akiri
  peke akirita ne estas profita
  kiel akirite, tiel perdite
  scion akiru, sed ne cion eldiru
  kiu malmulte deziras, felicon akiras
  akiro kaj perdo rajdas duope
  malsaĝulo en foiro estas bona akiro
  ju pli granda la deziro, des pli kara la akiro
  per mezuro kaj peso akireblas sukceso
   
akordo
  esti en akordo kiel peto kaj mordo

akra
  tro akra fajro estas sen daŭro
  sperto saĝon akrigas

akurata
  ni amu nin frate, sed kalkulu akurate

akvo
  akordi kiel akvo kaj fajro
  akvo silentas, sed bordojn subfosas
  akvo kura - akvo pura
  en akvo malklara oni fiŝkaptas facile
  ĝi estas akvo al lia muelilo
  akvo kaj pano servas al sano

alfabeto
  li neniam venkis alfabeton, li ŝvitas ankorau super alfabeto

alflui
  per lerta admono alfluas la mono

alglui
  al pec' pecon algluas, kiu neston konstruas

allogi
  pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo
  famo kredon allogas
  propra supo brogas, fremda allogas

almozo
  kiu tro ripozas, baldaŭ almozas

alporti
  naskiĝu, edziĝu kaj mortu - ĉiam monon alportu

alta
  ju pli da aĉetantoj, des pli alta la prezo
  en plej alta mizero al Dio esperu

altaro
  li ŝtelas de najbaro por doni al altaro
  ricevi grizan haron ne vidinte altaron

aludo
  por saĝulo suficas ~o
  en ŝerco kaj ludo ofte sidas ~o

alvoko
  malfeliĉo venas sen alvoko

ami
  dentoj mordas la langon, tamen ambaŭ sin amas
  kiu amas honoron, amu laboron
  se vi amas preni, amu ankaŭ redoni
  la amo estas forta kiel la morto
  geedziĝo pro amo flamanta al sako sonanta
  eĉ por pomo putranta troviĝos amanto

amaso
  amaso da fianĉoj sed la ĝusta ne venas
  en amaso eĉ morto estas pli gaja
  al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso
  amaso da mono kaj titolo de barono

ambaŭ
  havi ambaŭajn planojn

amboso
  pli feliĉa estas martelo insultata, ol amboso kompatata

amen
  se ne estus se kaj tamen, mi al ĉio dirus amen
  ameno diablon ne forpelas

amiko
  pli bona ~o intima, ol parenco malproksima

anĝelo
  kolumniante konstante, oni eĉ anĝelon nigrigas
  esti anĝelo inter homoj, sed satano en la domo
  parolo anĝela, sed pensoj pri ŝtelo

ankaŭ
  ankaŭ diablo tondron suferos
  kiu amas ĝuon, amu ankaŭ enuon

anstataŭ
  ne servas larmo anstataŭ armo

antaŭ
  fiereco venas antaŭ falo
  antaŭe intencu kaj poste komencu
  antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas
  
antikva
  demeti de si antikvan Adamon

aparta
  al ĉiu sanktulo apartan kandelon

aparteni
  al ĉiu konvenas, kio al li apartenas

aperi
  tempo toleras, sed vero aperas

aplaŭdi
  alian ne mallaŭdu, vin mem ne aplaŭdu

apud
  apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas
  pli bona apude najbaro, ol frato post arbaro

aranĝo
  de lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo

arbo
  arbo krakanta venton ne timas
  fleksu arbon dum ĝia juneco
  pro multe da arboj li arbaron ne vidas

argumenti
  batanto povas argumenti, batato devas silenti

aspekti
  malgranda aspekte, granda intelekte

ataki
  ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas

atendi
  li atendis, atendis ĝis lin ĉerko etendis
  sorto ofte alsendas, kion oni ne atendas
  sen atendo, sen espero venis mizero

atenta
  pro legado sen atento ne riĉiĝos la prudento
  okulo ne atentas - dorso eksentas

atingi
  afabla vorto pli atingas, ol forto
  ne atingas krio la tronon de Dio

aŭdi
  bojas hundido kiel ĝi aŭdas de hundoj
  parolanto semas, aŭdanto rikoltas

aŭskulti
  kiu bone aŭskultas, bone lernas
  kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas
  aŭskulti kiel ĥinan predikon

aŭtuno
  printempo semas, aŭtuno rikoltas

avara
  patroj avaras, infanoj malŝparas
  malŝparanto ĝuas nelonge, avarulo neniam
  avarulo kaj porko estas bonaj post la morto

avida
  oni prenas avide, sed redonas malrapide
  kiu avidas plej bonan, perdas plej bezonan
  ju pli oni posedas, des pli oni avidas
  donu fingron al avidulo, li tutan manon postulas

azeno
  forveturis azenido kaj revenis azeno
  azen' al azeno riproĉas malsaĝon babili
  kiu multe babilas, pensas malmulte
  cxe tablo malplena babilo ne fluas
  ne timu trancxilon, timu babilon

bagatelo
  ecx bagatelo povas servi al celo
  pro najleto bagatela pereis cxevalo plej bela

Bagdado
  por enamigxinto Bagdado ne estas malproksima

balai
  se cxiu ~os antaux sia pordo, tiam en la tuta urbo estos ordo ?®?«. 
  balaajxon el la korto eksteren ne elportu
  sidi kiel musxo sub ~ilo

bari
  pro limoj kaj baroj malpacas najbaroj
  gardu vin du baroj - lipoj kaj dentaroj
  malantaux barilo kuragxo estas facila

barelo
  pli helpas guto da felicxo, ol barelo da sagxo
  
barono
  cxiu barono havas sian kapiricon
  peto de barono estas ordono
  por mia mono mi estas barono

bastono
  kiu bati deziras, trovas bastonon
  kia fripono, tia bastono
  al malsagxulo ne helpas admono, nur bastono
  fremdan dorson bati, ankaux sian doni

bati
  azenon komunan oni batas plej multe
  oni batas la oron por provi gxian valoron
  vojon batitan herbo ne kovras
  altan arbon batas la fulmo
  ne cxio batas kio tondras
  se la sorto vin batas, mokantoj ne mankas
  tempo flatas, tempo batas
  batadi la venton (senutile penadi)

batali
  se fratoj batalas, fremdulo ne enigxu
  kontraux peko batalu, sed pekanton ne tusxu
  post la fino de l' batalo estas multe da kuragxuloj

bedauxri
  kiu ne konfidas, tiu ne bedauxras
  bedauxro kaj cxagreno sxuldon ne kovras

beko
  birdo kantas laux sia beko (cxiu sekvas sian naturon)

bela
  amiko fidela estas trezoro plej bela

beni
  kiu sian langon katenas, Dio lin benas
  Dio doni kaj benis, sed diablo forprenis
  okulo de mastro pli ol beno de pastro
  el peno igxas beno
  ordo estas beno por cxiu entrepreno
  horo matena estas horo bena
  
bezoni
  honoro de donas, kion stomako bezonas
  kiu tro bezonas, tiu legxon ne konas
  granda sxipo bezonas profundon
  por vino bona sxildo ne estas bezona
  sxparu kiam bone, vi havos, kiam bezone
  bezono legxon ne obeasНа главную страницу
Reen al la ĉefpaĝo


La dato de la lasta ŝanĝo –

Hosted by uCoz