Большой эсперанто-русский словарь
Granda Esperanta-rusa vortaro

Сайт посвящённый медленно развивающемуся открытому эсперанто-русскому словарю
La paĝaro estas dediĉita al la malrapide kreskanta libere uzebla Esperanta-rusa vortaro

   Новости! Novaĵoj!
   В начале сентября 2007 опубликована новая часть словаря (со словами на "b-bh"). Ознакомиться с нею можно тут. Здесь можно прочитать официальный пресс-релиз по этой теме.
   Komence de septembro 2007 aperis la nova parto de la vortaro (kun la vortoj je "b-bh"). Oni povas rigardi ĝin ĉi tie. Ĉi tie oni povas tralegi la oficialan gazetar-komunikon pri la afero.

 
По-русски
В целом

Общая информация
    Причины появления этого проекта, основные принципы и методы работы.

Библиография
    Основные использованные источники.

Будущее проекта
    Наши планы на будущее.

Как помочь проекту?
    Различные варианты помочь проекту.

Кто автор?
    Информация об авторе проекта.В частности

Как пользоваться словарём?
    Принципы построения словаря, сокращения и условные обозначения.

Отдельные фрагменты словаря
    Список отдельно представленных частей словаря.Прочее

Недопереводы
    Список ещё непереведённых слов. Возможно, Вы сможете помочь!

Непереведённые пословицы
    Список пословиц и поговорок, ждущих перевода.

Часто задаваемые вопросы
    Перечень часто задаваемых вопросов (реальных или воображаемых).

 
Esperante
Resume

Bazaj informoj
    La kialoj de apero de tiu ĉi projekto, la ĉefaj principoj kaj metodoj de laboro.

Bibliografio
    La plej gravaj uzitaj fontoj.

La estonteco de la projekto
    Niaj planoj por estonteco.

Kiel helpi al la projekto?
    Diversaj manieroj helpi al la projekto.

Kiu aŭtoris?
    La informoj pri la aŭtoro de la projekto.Detale

Kiel uzi la vortaron?
    La principoj de vortar-strukturo, uzataj mallongigoj kaj signoj.

Apartaj eroj de la vortaro
    La listo de aparte pristudeblaj partoj de la vortaro.Cetere

Tradukendaĵoj
    La listo de ankoraŭ netradukitaj vortoj. Rigardu, eble vi helpos!

Tradukendaj proverboj
    La listo de tradukendaj proverboj kaj parolturnoj.

Oftaj demandoj
    La listo de oftaj demandoj fakte farataj aŭ teorie imageblaj.

Новости сайта и проекта – Novaĵoj pri la paĝaro kaj projekto

Сайт создал и поддерживает Павел Можаев (Mevo)
La paĝaro estas kreita de Paŭlo Moĵajev (Mevo)
Посетите мою личную страничку – mevo.narod.ru – Vizitu mian personan ttt-ejon
Для вопросов и пожеланий – Por demandoj kaj sugestoj


La dato de la lasta ŝanĝo –

 


Hosted by uCoz